Selye centrum ďalšieho vzdelávania, n.o. v likvidácii